QUẢNG NGÃI: YÊU CẦU XÓA BỎ HOÀN TOÀN LÒ GẠCH THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(08/06/2018 3:37:34 PM) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.

img]

Theo đó, giao Ban chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công đã được UBND các huyện, thành phố thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 222/​QĐ-UBND ngày 26/9/2013 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ sở sản xuất, giải thích rõ về những tác hại đến môi trường do hoạt động sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ra, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất dừng hoạt động và thực hiện tháo dỡ lò nung trước ngày 31/8/2018.

Giao các Phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch xóa bỏ tất cả các lò thủ công hiện có trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc xóa bỏ lò thủ công trên địa bàn trước ngày 31/8/2018; kiên quyết thực hiện cưỡng chế tháo dỡ lò thủ công đối với các trường hợp chủ lò không tự giác tháo dỡ.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công, kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc tập kết thêm nguyên liệu đất sét để sản xuất và nung đốt lò; báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện để có biện pháp xử lý.

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét, yêu cầu các đơn vị được giao cải tạo đồng ruộng cam kết không cung cấp nguồn đất sét được tận thu cho các lò gạch thủ công.

Tổ chức kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất; phát hiện và yêu cầu trả lại mặt bằng đối với các cơ sở sản xuất sử dụng đất không đúng mục đích; thu hồi diện tích đất đã cho thuê để sản xuất gạch bằng lò thủ công, hoàn thành trước ngày 31/8/2018.

Sở Xây dựng theo dõi và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện xóa bỏ lò thủ công theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật, định mức về vật liệu xây không nung.

img]

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2018.

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện vận chuyển đất sét cung cấp cho các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công.

ĐÁ TRANG TRÍ PHỐ ĐÁ ĐẸP LÀ ĐIỂM ĐẾN ĐÁNG TIN CẬY CHO QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG VÀ KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC!!!

Đá Tự Nhiên/Đá Ốp Tường/Đá Trang Trí/Đá Lát Nền Sân Vườn/Đá Cubic

Nguồn: https://vatlieuxaydung.org.vn/quy-dinh-phap-luat/van-ban-phap-quy/quang-ngai-yeu-cau-xoa-bo-hoan-toan-lo-gach-thu-cong-tren-dia-ban-tinh-10881.htm

VLXD.org (TH/ CTT Quảng Ngãi)

 

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0901.920.920 - 0935.537.085 (Tư vấn khách hàng) - 0901.920.920 (Zalo hoặc Viber)